Kvinnlig artist spelar kontrabas och sjunger. Kvinnlig artist spelar kontrabas och sjunger. Kvinnlig artist spelar kontrabas och sjunger.

Vår verksamhet

Musik Västernorrland

Musik Västernorrlands uppdrag är att arbeta för och med musiklivet i hela länet. Förutom att verksamheten inrymmer Nordiska Kammarorkestern anlitas frilansmusiker inom genrer som jazz, konstmusik samt folk- och världsmusik.

I tät samverkan med länets arrangörer förmedlas musikaliska upplevelser med både bredd och spets. Ungdomsensembler och mötesplatser för unga musiker är en viktig del av Musik Västernorrlands främjande arbete.

Gå till Musik Västernorrlands webb