En svartklädd dirigent dirigerar Nordiska Kammarorkestern. En svartklädd dirigent dirigerar Nordiska Kammarorkestern. En svartklädd dirigent dirigerar Nordiska Kammarorkestern.

Vårt uppdrag

Det här gör vi

Vi finns till för att människor i Västernorrland ska kunna ta del av film- och scenkonstupplevelser i sitt eget närområde. Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet och spegla samhällets mångfald, det betyder att vi ska låta olika röster och berättelser komma till tals.

Vi skapar föreställningar och konserter för små och stora scener, samproducerar film och samarbetar med lokala arrangörer och kommuner för att nå ut till vår publik. Att turnera flitigt är vårt sätt att låta både barn, ungdomar och vuxna få möta våra dansare, musiker och skådespelare. 

Vi ska se till att människor känner till konstuttrycken dans, film, musik och teater och har möjlighet att utöva dem på olika sätt. Ett sätt att göra det är genom vår omfattande workshopverksamhet. Ett annat är att arbeta med communityprojekt där amatörer får delta i samspel med professionella utövare.

För att bidra till återväxt av människor som behärskar de konstnärliga uttrycken väl låter vi ungdomar utvecklas i flera länsomfattande ensembler, filmteam och projekt. Vi stöttar också det fria kulturlivet, såväl professionella som amatörer, vilket är en viktig del i ett rikt och omfattande kulturellt ekosystem. Vårt arbete handlar om att genom konstens kraft skapa samhällen där människor mår bra, och fortsätter utvecklas under hela livet. Vi vet att kultur bidrar till hälsa, och den som mår bra kan bidra till en positiv samhällsutveckling.