Vårt uppdrag

Vi prioriterar barn och unga

Varje barn har rätt att möta konstnärlig verksamhet och få utveckla sina uttryckssätt. Därför är vår prioriterade målgrupp barn och unga. Minst 50 procent av våra aktiviteter riktas till barn i skolan och på fritiden samt unga vuxna som publik och deltagare.

Vi arbetar för att alla skolbarn i länet ska få uppleva föreställningar, konserter, film och ta del av workshopar. På så sätt bidrar vi till att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor – det är bara genom skolan som vi kan nå alla barn.

Om skolan är marken där vi sår frön och väcker nyfikenhet, är vårt utbud av fritidsaktiviteter växthusen där vissa plantor får extra näring och stöttning. Vi erbjuder riktade kurser, workshopar och mötesplatser för dem som vill prova på mer och har ett tätt samarbete med länets skolor, kulturskolor och fritidsgårdar.

Återväxten av människor som vill och kan ägna sig åt konstuttryck är viktig för en livskraftig region. Genom våra ungdomsensembler inom kör, folkmusik och storband samt vårt ungdomsfilmteam och talangprogram för unga filmare skapar vi förutsättningar för utveckling på hög konstnärlig nivå.

Två barn leker i ett cellofodral
Barn uttrycker dansglädje
Skrattande barn på teaterworkshop

Årshjul läsåret 23/24

Vi erbjuder en stor palett av olika aktiviteter och sammanhang under ett läsår.

Läs mer