Skolungdomar i Västernorrland lär sig om filmproduktion med professionell utrustning Skolungdomar i Västernorrland lär sig om filmproduktion med professionell utrustning Skolungdomar i Västernorrland lär sig om filmproduktion med professionell utrustning

Vår verksamhet

Film Västernorrland

Film Västernorrland är en regional filmorganisation som arbetar med att främja filmkulturen i länet. Filmpedagogisk verksamhet riktad till barn och unga är ett viktigt uppdrag, talangutveckling och samproduktion av kort- och dokumentärfilmer, långfilmer och tv-drama ett annat.

Film Västernorrland arrangerar också Filmfest Sundsvall som är en internationell filmfestival där filmare från länet, Norrland, Sverige och världen kan mötas. Festivalen är ett exempel på arbetet med visning och spridning av värdefull film. 

Gå till Film Västernorrlands webb