Om oss

Projekt och samarbeten

Samarbete med Mittuniversitetet

Sedan 2023 driver vi tillsammans med Mittuniversitetet Science & Scenes. Det är ett koncept där civilingenjörerna som utbildas vid lärosätet får möta dans, film, musik, teater och litteratur inom ramen för sin utbildning. Kulturinslagen ingår i relevanta kurser och upplägget skräddarsys varje år efter Scenkonst Västernorrlands produktionsutbud.

Syftet är att stärka ingenjörsstudenternas förmågor att förstå och hantera komplexa globala samhälls-och hållbarhetsutmaningar samt bredda studenternas kreativa förmågor och ge dem en fördjupad kulturkompetens.

Science & Scenes är sprunget ur projektet Möjlighetshorisonter som pågick 2020-2021. Projektet syftade till att utforska långsiktiga möjligheter till samverkan mellan akademin och kulturen, där bildning och kultur kan utgöra en resurs för rörelse, kritiskt tänkande och förändringskraft. Projektet medfinansierades av Sundsvalls kommun. 

Sedan flera år är Film Västernorrland etablerade på Mittuniversitetets förskollärarprogram. Vår filmpedagog träffar varje årskull av förskollärarstudenterna vid två tillfällen och föreläser om film som konstform och pedagogiskt verktyg. 

Fokusår i vänkommun

Fokusår i vänkommun började 2012 som ett projekt men är sedan flera år ett integrerat arbetssätt för hur vi långsiktigt samarbetar med Västernorrlands sju kommuner. Enligt ett rullande schema får varje kommun en möjlighet att fördjupa sin samverkan med någon av våra konstformer, och ge det lokala kulturlivet en vitamininjektion av dans, film, musik eller teater.

De goda exemplen har blivit många genom åren. Bland annat har det skapats stora vänkommunkonserter där Nordiska Kammarorkestern spelar tillsammans med det lokala musiklivet i alla åldrar, Norrdans har gett workshopar för dansverksamma eller pedagoger i den aktuella kommunen, Film Västernorrland har utbildat biografpersonal och Teater Västernorrlands dramapedagog har arbetat intensivt med ungdomar i utsatta bostadsområden.

Ofta ges det extra många skolföreställningar, konserter och workshopar inom konstområdet under ett fokusår samt att premiärer förläggs till vänkommunen.

Livskraft - Kultur för äldre

Livskraft – kultur för äldre drevs som ett tvåårigt projekt med start i augusti 2021 som finansierades av Kulturrådet, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.

Runt om i Sverige pågår just nu hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där kulturen ingår som en del för att förbättra livskvalitén. Projektet vände sig främst till personer som inte själva kan ta sig till aktiviteter eller upplevelser. 

Syftet var att bidra till ökad hälsa och att äldre människor på särskilda boenden ska kunna ta del av kulturupplevelser och aktiviteter på ett jämlikt sätt. Tillsammans ville vi skapa en långsiktig och hållbar struktur där kulturen blir en återkommande del i verksamheten på äldre- och särskilda boenden. I starten deltog pilotkommunerna Härnösand, Sollefteå och Sundsvall.

Sedan 2023 är Livskraft - Kultur för äldre, ett permanentat regionalt kulturcentrum som finansieras av Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland tillsammans med Sundsvalls kommun, Härnösands, kommun, Sollefteå kommun, Kramfors kommun och Ånge kommun.

 

Kontaktperson

Bild på Birgitta Ulming

Birgitta Ulming

Kommunikationschef

Telefon: 060-658 54 22 Skicka e-post till: Birgitta Ulming