Om oss

Projekt och samarbeten

Livskraft - Kultur för äldre

Livskraft – kultur för äldre är ett tvåårigt projekt med start i augusti 2021 som finansieras av Kulturrådet, Region Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.

Runt om i Sverige pågår just nu hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där kulturen ingår som en del för att förbättra livskvalitén. Projektet vänder sig främst till personer som inte själva kan ta sig till aktiviteter eller upplevelser. 

Syftet är att bidra till ökad hälsa och att äldre människor på särskilda boenden ska kunna ta del av kulturupplevelser och aktiviteter på ett jämlikt sätt. Livskraft - kultur för äldre erbjuder kostnadsfria kulturupplevelser i olika genrer till äldreboenden och särskilda boenden i de tre pilotkommunerna Härnösand, Sollefteå och Sundsvall som ingår i projektets första fas.

Tillsammans vill vi skapa en långsiktig och hållbar struktur där kulturen blir en återkommande del i verksamheten på äldre- och särskilda boenden.

Samarbete med Mittuniversitetet

Möjlighetshorisonter är ett projekt som vi driver tillsammans med Mittuniversitetet under perioden september 2020 till december 2021. Projektet syftar till att utforska långsiktiga möjligheter till samverkan mellan akademin och kulturen, där bildning och kultur kan utgöra en resurs för rörelse, kritiskt tänkande och förändringskraft. I projektet genomför vi aktiviteter där konstnärlig verksamhet möter forskning och tillsammans utvecklar nya arbetssätt. Projektet är medfinansierat av Sundsvalls kommun. 

Sedan 2016 samarbetar vi med Mittuniversitetets lärarutbildningar. Varje termin får de nya studenterna ta del av en konstnärlig upplevelse för att få kunskap och förståelse för hur konsten kan bidra till lärande. Film Västernorrland föreläser för varje årskull av förskollärarstudenter om film som konstform och pedagogiskt verktyg. Norrdans, Musik Västernorrland och Teater Västernorrland turas om att erbjuda fördjupningsdagar med undervisning inom respektive konstområde kopplat till lärande.

Fokusår i vänkommun

Fokusår i vänkommun började 2012 som ett projekt men är sedan flera år ett integrerat arbetssätt för hur vi långsiktigt samarbetar med Västernorrlands sju kommuner. Enligt ett rullande schema får varje kommun en möjlighet att fördjupa sin samverkan med någon av våra konstformer, och ge det lokala kulturlivet en vitamininjektion av dans, film, musik eller teater.

De goda exemplen har blivit många genom åren. Bland annat har det skapats stora vänkommunkonserter där Nordiska Kammarorkestern spelar tillsammans med det lokala musiklivet i alla åldrar, Norrdans har gett workshopar för dansverksamma eller pedagoger i den aktuella kommunen, Film Västernorrland har utbildat biografpersonal och Teater Västernorrlands dramapedagog har arbetat intensivt med ungdomar i utsatta bostadsområden.

Ofta ges det extra många skolföreställningar, konserter och workshopar inom konstområdet under ett fokusår samt att premiärer förläggs till vänkommunen.

Kontaktperson

Bild på Bobo Åkerros

Bobo Åkerros

Projektledare Livskraft

Telefon: 073-087 66 51 Skicka e-post till: Bobo Åkerros