Om oss

Projekt och samarbeten

Samarbete med Mittuniversitetet

Möjlighetshorisonter är ett projekt som vi driver tillsammans med Mittuniversitetet under perioden september 2020 till december 2021.

Projektet syftar till att utforska långsiktiga möjligheter till samverkan mellan akademin och kulturen, där bildning och kultur kan utgöra en resurs för rörelse, kritiskt tänkande och förändringskraft. I projektet genomför vi aktiviteter där konstnärlig verksamhet möter forskning och tillsammans utvecklar nya arbetssätt.

Sedan 2016 samarbetare vi med Mittuniversitetets lärarutbildningar. Varje termin får de nya studenterna ta del av en konstnärlig upplevelse för att få kunskap och förståelse för hur konsten kan bidra till lärande. Film Västernorrland föreläser för varje årskull av förskollärarstudenter om film som konstform och pedagogiskt verktyg. Norrdans, Musik Västernorrland och Teater Västernorrland turas om att erbjuda fördjupningsdagar med undervisning inom respektive konstområde kopplat till lärande.

Fokusår i vänkommun

Fokusår i vänkommun började 2012 som ett projekt men är sedan flera år ett integrerat arbetssätt för hur vi långsiktigt samarbetar med Västernorrlands sju kommuner. Enligt ett rullande schema får varje kommun en möjlighet att fördjupa sin samverkan med någon av våra konstformer, och ge det lokala kulturlivet en vitamininjektion av dans, film, musik eller teater.

De goda exemplen har blivit många genom åren. Bland annat har det skapats stora vänkommunkonserter där Nordiska Kammarorkestern spelar tillsammans med det lokala musiklivet i alla åldrar, Norrdans har gett workshopar för dansverksamma eller pedagoger i den aktuella kommunen, Film Västernorrland har utbildat biografpersonal och Teater Västernorrlands dramapedagog har arbetat intensivt med ungdomar i utsatta bostadsområden.

Ofta ges det extra många skolföreställningar, konserter och workshopar inom konstområdet under ett fokusår samt att premiärer förläggs till vänkommunen.