Om oss

Faktureringsuppgifter

Fakturaadress

Scenkonst Västernorrland AB
Fack 1631
FE969
751 75 Uppsala

Eller skicka pdf-faktura till adressen: faktura@scenkonstvasternorrland.se

Detta ska alltid framgå av fakturan (förutom de lagstadgade uppgifterna):

  • Plusgiro och/eller bankgiro 
  • Organisationsnummer
  • Fakturanummer/OCRnummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Fakturans belopp netto
  • Fakturans momsbelopp summerad
  • Fakturans belopp brutto
  • Referens – Scenkonst Västernorrlands referens ska tydligt anges med sifferkod – 6 positioner, som motsvarar rätt kostnadsställe och person hos oss. Vid beställning måste leverantören kräva att beställaren lämnar dessa uppgifter, exempelvis 4002-40.

Scenkonst Västernorrland AB praktiserar 30 dagars betalningsvillkor om inte annat avtalats. För fakturor avseende artister kan 10 dagars betalningsvillkor godtas. Scenkonst Västernorrland AB accepterar inte faktureringsavgifter.

Scenkonst Västernorrland AB:s organisationsnummer är 556751-8344

Kontakt

Bild på Annica Wikström

Annica Wikström

Controller/Ekonomiansvarig

Telefon: 070-257 39 34 Skicka e-post till: Annica Wikström