måndag 27 november 2023

Träff för dialog, samarbete och utveckling

Under två halvdagar träffades Scenkonst Västernorrlands barn- och ungagrupp, kultursamordnare från länets kommuner samt kulturstrateger och kulturkonsulenter för litteratur, bild och form, kulturarv och slöjd. På agendan stod utbud i skolan och hur vi gemensamt kan utveckla fler mötesplatser för barn och unga på fritiden.

En gång per termin träffas Scenkonst Västernorrlands barn- och ungagrupp och kultursamordnare från länets kommuner under en så kallad dialogträff, en konferens från lunch till lunch i Scenkonst Västernorrlands lokaler. Träffarna är till för att utveckla samarbetet och få möjlighet att arbeta fördjupat inom vissa frågor. Vid träffen i november var det fokus på musik som konstform; Scenkonst Västernorrland musikchef Marita Henningsdotter Lovnér presenterade sig och Musik Västernorrland och första dagen avslutades med konsert på Tonhallen med Nordiska Kammarorkestern. En presentation av utbudet för skola läsåret 24/25 hanns också med.

Till dag två hade även kulturstrateger och kulturkonsulenter för konstformer utanför Scenkonst Västernorrlands verksamhet bjudits in. Dagen inleddes med att Jenny Löfström Ellverson från Kulturrådet berättade om Fritidskortet, regeringens satsning för att ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Därefter följde två workshops om fler mötesplatser för barn och unga på fritiden och om möjligheter och hinder för alla konstformer att komma ut i skolan.