fredag 24 november 2023

Register underlättar för filmproduktioner 

Som en del av sitt arbete med att utveckla rutiner och service för att kunna ta emot fler och större inspelningar samlar Film Västernorrland nu tänkbara inspelningsplatser i länet i ett sökbart locationregister. Registret är tänkt att både inspirera och underlätta för produktionsbolag och filmskapare som är intresserade av att spela in i länet.

Film Västernorrland samlar nu tänkbara inspelningsplatser i länet i ett sökbart locationregister. Registret ger exempel på den bredd av miljöer och intressanta platser som Västernorrland har att erbjuda och vi hoppas det kan såväl inspirera som underlätta för produktionsbolag och filmskapare som är intresserade av att förlägga hela eller delar av sin filmproduktion i Västernorrland.

Parallellt med locationregistret har även ett filmarbetarregister tagits fram. Där kan filmarbetare registrera sig och sina kompetenser och på så sätt vara lätta att hitta vid behov. Både location- och filmarbetarregistret är en del av Film Västernorrlands arbete med att utveckla rutiner och service för att kunna ta emot fler och större inspelningar.

Locationsregistret
Filmarbetarregistret