Scenkonst Västernorrland

Alla barn har rätt till kultur!

Vårt arbete med barn och unga bottnar i FN:s Barnkonvention om alla barns rätt till kultur. Både när det gäller att som publik få uppleva och att som deltagare få möjlighet att skapa själv.

Barn är en kompetent och reflekterande publik som ger oss massor av input. Genom att arbeta med referensgrupper kopplat till framtagandet av dans-och teaterföreställningar knyter vi barnens perspektiv till våra egna konstnärliga processer.

Inom vår verksamhet erbjuder vi därför en stor palett av olika aktiviteter och sammanhang under ett läsår - aktiviteter som både erbjuds inom ramarna för vårt arbete i skolan och på fritiden.

Årskalender 23/24

Augusti

September

 • Skapa Dans – recap inspirationsdag
 • Kompetenshöjande aktiviteter för skolans lärare 

Oktober

November

 • Film i skolan-dagen
 • Teatercamp
 • Dialogträffar

December

Januari 

Februari 

Mars 

 • BUFF - fortbildningsstöd för resa till Malmö

April 

Maj

 • Regionfestival för unga kulturutövare (före detta UKM, nuvarande Open Space)
 • Dialogträffar
 • Besked Skapande skola
 • Skapa Dans - inspirationsdag
 • Skolbiofrossa 

Juni

 • UKM Riksfinal 

Juli 

Norrdans är ett internationellt danskompani med ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter som introducerar barn och ungdomar till dans och rörelse. Vi levererar workshop till barn och unga i Västernorrland, främst genom kontakt med kommunernas kultursamordnare. Workshopsserier kan erbjudas både i samband med specifika föreställningar men även skräddarsydda efter barns behov. Vi erbjuder matchning mellan behov/önskningar och ett stort nätverk av danskonstnärer. 

Norrdans dansutvecklare har som uppdrag att att främja och öka det allmänna intresset för dans i hela Västernorrland. Dansutvecklaren anordnar träffar och workshops för länets dansande befolkning, ung som gammal, för att stärka både dansandet och kunskaper om och med koreografi. 

Norrdans arrangerar SKAPA DANS där länets unga får presentera koreografi i ett tävlingsformat. I samband med dessa anordnas även workshops med danskonstnärer och danspedagoger. 

Film Västernorrland arbetar brett för att öka barn och ungas filmkunnighet – kunskap som i förlängningen möjliggör ökad delaktighet i dagens mediesamhälle. Under hela läsåret skapar vi film med länets elever genom workshoparna Vi gör film!, Animationsverkstad och Ljug med film! Genom att anlita verksamma professionella filmskapare ger vi eleverna en inblick i filmbranschen samtidigt som de får verktyg att själva utveckla sitt filmande och göra sin röst hörd. Skapandet utgår från elevernas egna idéer.

För att ytterligare ge möjlighet åt det egna skapandet och den egna rösten skapar vi förutsättningar för att ta sitt filmande till nya nivåer om intresset finns. I vårt Länsungdomsteam och talangsatsningen Schvung! fångar vi upp barn och unga som vill fördjupa sitt filmskapande. Under filmfestivalen Filmfest Sundsvall visas både skolbio och förskolebio, och länets unga filmskapare visar sina filmer på Story Filmfestival. Fortbildning för pedagoger och andra som jobbar med barn och unga sker genom Film i skolan-dagen, resa till BUFF och Skolbiofrossa. 

Musik Västernorrland arbetar för och med musiklivet i länet. Genom konserter och workshops får barn och unga möta musik i olika genrer, allt från vår egen Nordiska Kammarorkestern till frilansmusiker inom jazz, konstmusik samt folk- och världsmusik. Ungdomsensemblerna SLUSK, LUST och Mittfolk samlar intresserade unga som får utveckla sitt musicerande tillsammans. Musiker från Nordiska Kammarorkestern finns med som förebilder och stöd för eleverna inom programmet El Sistema. 

Vad händer egentligen i Nordiska Kammarorkestern är ett deltagandekoncept för förskoleklass. Barnen får bekanta sig med instrument från alla instrument-familjerna i en orkester med stråk, träblås, bleckblås och slagverk. De får klämma och känna på instrumenten, och prova på att dirigera. Barnen träffar orkestern i orkestersalen där de först får gå runt på scenen för att se och höra ljuden nära och sedan sitta ner i salen och lyssna på ett stycke för att uppleva hur det låter när alla spelar tillsammans. Som uppföljning inbjuds de barn som varit med till en fullskalig konsert, som är gratis för barnet och en medföljande vuxen.  

Teater Västernorrland har en omfattande verksamhet där vi erbjuder föreställningar och workshopar som är skräddarsydda för att passa i skolan. Vi har både uppsökande verksamhet som kommer till ditt klassrum och stora teaterföreställningar som passar bättre att uppleva på en riktig scen. Vi har en anställd dramapedagog som samordnar verksamheten och genomför workshops, men ofta samarbetar vi också med frilansare. Våra koncept utgår från tre syften:  

 1. Vi vill möjliggöra för fler barn och unga att prova på att spela teater i klassrummet. 
 2. Vi vill fördjupa upplevelsen av våra föreställningar genom att erbjuda eget skapande kopplat till dem.
 3. Vi vill öka intresset för och kunskapen om teater, dess yrken och Teater Västernorrland bland barn och unga.    

På fritiden anordnar Teater Västernorrland lovaktiviteter i samarbete med kommuner och fritidsgårdar. Och på höstlovet arrangerar vi ett Teatercamp tillsammans med länets kulturskolor för teaterintresserade unga i åldern 13-19 år.

Vårt delaktighetsarbete utgår ifrån Kreativa Klasser, referensgrupper och provpublik. Kreativa klasser är ett koncept som innebär att en klass följer en produktion från tidig idé fram till premiär. För teatern är arbetssättet mycket viktigt för att skapa föreställningar relevanta för målgruppen. Klassen möter det konstnärliga teamet, och får genom workshops och läsningar bidra till manus. Överhuvudtaget ska en Kreativ klass verkligen känna att detta är deras egen teater. Referensgrupper är klasser som kommer på besök under tidiga repetitioner och får delta i samtal om processen och pjäsens innehåll så långt det kommit. Provpublik tas in sent i processen för att pröva hur föreställningen landar hos målgruppen. 

Ungdomsensembler för film och musik

Läs mer

Samarbeten och praktik

Läs mer

Utbud för skolan

Läs mer