Om oss

Scenkonst Västernorrland innefattar Norrdans, Nordiska Kammarorkestern, Teater Västernorrland, Film Västernorrland, Musik Västernorrland samt Dans Västernorrland. Vi ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun och har som uppdrag att utforska och utveckla verksamhet inom dans, film, musik och teater. 

Scenkonst Västernorrland två högprioriterade uppdrag är verksamhet  för barn och ungdom samt kontakt med publik och arrangörer. Det är i mötet med publiken som scenkonsten lever. En viktig länk för att skapa dessa möten är arrangörerna och en av bolagets uppgifter blir att utveckla dialogen med arrangörer och föreningsliv för att skapa en lyhördhet för de behov som finns bland länets innevånare och orter.

Under 2019 nådde Scenkonst Västernorrland en publik på 97 510 personer varav 46 752 var barn och unga. Totalt genomfördes 1 950 aktiviteter, 65% av föreställningarna och konserterna spelades utanför ordinarie hemmascen och 67% av Scenkonst Västernorrlands totala verksamhet riktade sig till barn och unga.

Scenkonst Västernorrland AB är organiserat som registrerat aktiebolag med ägare Region Västernorrland (60%) och Sundsvalls kommun (40%). Bolaget har en styrelse som leds av Ewa Back (ordförande) och Ulf Bylund (vice ordförande). Verkställande direktör är Mikael Flodström.

Mission

Scenkonst Västernorrlands mission är att skapa och erbjuda en mångfald av upplevelser för människor genom att ständigt utforska och utveckla vår verksamhet inom dans, film, musik och teater. 

Scenkonst Västernorrland ska samverka med det fria kulturlivet och verka för ett offensivt arbete med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet.

Scenkonst Västernorrland ska vara en förebild och visa att scenkonst är en viktig byggsten för att skapa samhällen där människor mår bra, inspireras och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Vision

Vi vill beröra, inspirera och berika människor genom att skapa och erbjuda konstupplevelser i världsklass.
För att ge näring till människors själar.
För en bättre värld.

Verksamhetsberättelser

Ladda ner verksamhetsberättelse 2019

Ladda ner verksamhetsberättelse 2018
Ladda ner verksamhetsberättelse 2017
Ladda ner verksamhetsberättelse 2016
Ladda ner verksamhetsberättelse 2015
Ladda ner verksamhetsberättelse 2014
Ladda ner verksamhetsberättelse 2013
Ladda ner verksamhetsberättelse 2012

Kulturpolitiska mål

Scenkonst Västernorrlands verksamhet grundar sig i kulturrådets nationella kulturpolitiska mål.

Målen ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting.

Kultur & Fritid

Kultur & Fritid bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv i Sundsvall.

Här finns information och kontaktuppgifter till Sundsvalls kommuns avdelning Kultur & Fritid