Mikael Flodström leende framför en färggrann bakgrund. Mikael Flodström leende framför en färggrann bakgrund. Mikael Flodström leende framför en färggrann bakgrund.

onsdag 4 maj 2022

Mikael Flodström invald i Svensk Scenkonsts styrelse

I samband med bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonsts årsstämma valdes vår vd Mikael Flodström in i styrelsen.

Stämman hölls under Svensk Scenkonsts årliga branschdagar som i år arrangeras i Sara Kulturhus i Skellefteå. 

- Jag är oerhört stolt över utnämnandet. Svensk Scenkonst är en viktig organisation för att branschen ska ha ett professionellt arbetsgivarskap. Svensk Scenkonst tog tillsammans med fackförbundet för Scen och film ett stort ansvar i arbetet efter metoo, ett arbete jag vill arbeta för att det ska fortsätta. Dessutom är det mycket viktigt att det finns en norrländsk röst i styrelsen. Alla i hela landet ska ha tillgång till scenkonst av hög kvalitet!, säger Mikael Flodström.

Mikael Flodström valdes tillsammans med fyra andra in som nya ledamöter under de kommande två åren. Birgitta Svendén, vd Kungliga Operan, omvaldes till ny ordförande.

- Jag ser fram emot att arbeta med all kompetens i den här styrelsen och att vi gemensamt fortsätter driva frågor för scenkonsten. Efter två mycket utmanande år blickar vi framåt för att våra medlemmar ska kunna erbjuda fantastisk scenkonst i hela Sverige, säger Birgitta Svendén, ordföranden i Svensk Scenkonst.

Läs mer hos Svensk Scenkonst.