tisdag 23 november 2021

Vaccinationsbevis från den 1 december

Från och med den 1 december inför myndigheterna vaccinationsbevis för arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. Det kommer att gälla även för Scenkonst Västernorrlands offentliga föreställningar och konserter.

Den 24 november kom regeringens besked om att styrka Folkhälsomyndighetens hemställan om att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus för fler än 100 deltagare.

Det betyder att du som har biljett till någon av våra offentliga föreställningar eller konserter från och med 1 december behöver visa upp ett giltigt vaccinationsbevis vid entrén. Vaccinationsbevisen gäller från 18 år och uppåt.

Har du e-legitimation kan du enkelt hämta det här.

Om du inte har e-legitimation kan du beställa ditt vaccinationsbevis här.

Införandet av vaccinationsbevis är en smittskyddsåtgärd och Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget behov av att införa detta i syfte till att begränsa smittspridning. Vi vill givetvis tillsammans med våra ensembler i Norrdans, Musik Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern och Teater Västernorrland fortsätta verka för trygga evenemang för alla.