fredag 20 maj 2022

Statligt stöd till fortsatta satsningar på unga och äldre

Västernorrland beviljas 2,2 miljoner kronor från Statens kulturråd till flera utvecklingsprojekt som ska bidra till att medborgare ska kunna ta del av och utöva kultur. 850 000 av dem går till Scenkonst Västernorrlands projekt för talangutveckling av unga filmskapare och kulturupplevelser och -aktiviteter på äldreboenden.

Film Västernorrlands talangutvecklingsprogram Schvung! för unga filmskapare mellan 16-26 år beviljas stöd på 300 000 kronor. Schvung! är för den som kommit en bit på vägen i sitt filmskapande och har gjort minst en kortfilm. Under programmet, som pågår under två terminer, skapar deltagarna en film och blir del av ett starkt nätverk.

- Det betyder mycket att få fortsatt förtroende att utveckla våra metoder med målet att skapa ett nav för unga filmskapare i länet där de kan utvecklas i sitt skapande och få möjlighet att bygga nätverk med unga filmare. Dessutom får de kontakt med erfarna filmare genom det mentorskap vi erbjuder i programmet, säger Erika Moll, filmkoordinator på Film Västernorrland.

Projektet Livskraft – kultur för äldre, med syfte att bidra till ökad hälsa och att äldre människor på äldre- och särskilda boenden ska kunna ta del av kulturupplevelser och aktiviteter på ett jämlikt sätt, startade i augusti 2021. Med de 550 000 kronor som nu beviljats som stöd kan projektet fortsätta ett år till.

- Projektet har tagits väl emot och det finns ett stort intresse hos äldreboenden i de tre pilotkommunerna vi arbetar med just nu. Det blir fint att fortsätta undersökandet och komma längre i arbetet med att hitta en modell som funkar för att erbjuda länets äldre ett kulturutbud från flera olika aktörer, säger Bobo Åkerros, projektledare för Livskraft på Scenkonst Västernorrland.

Målet med projektet är att skapa en långsiktig och hållbar struktur där kulturen blir en återkommande del i verksamheten på äldre- och särskilda boenden.