måndag 12 oktober 2020

Scenkonsten + akademin i nytt unikt projekt

Vilka människors får egentligen komma till tals i forskning och scenkonstproduktioner? Det ska ett nystartat projekt undersöka.

– Samhället står inför utmaningar med antidemokratisk utveckling och känslor av vanmakt. Vi vet att både konsten och akademin kan lyfta svåra frågor, säger Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland.

Projektet går under namnet Möjlighetshorisonter och pågår till december 2021 och har möjliggjorts inom ramen för samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. De aktiva parterna i samarbetet är Forum för digitalisering och Forum för genusvetenskap samt Scenkonst Västernorrland med professionell verksamhet inom dans, film, musik och teater.

– Projektet är väldigt annorlunda mot för hur forskningsprojekt brukar vara uppbyggda, vi förväntas ofta veta exakt vad vi ska göra, hur det ska göras och vad vi ska komma fram till. Nu vill vi istället tillsammans arbeta med en mer trevande metod, att våga vara utforskande. För mig är förhoppningen att vi ska hitta sätt för att bli bättre på att lyssna, att höra många olika röster och öppna upp för ett bredare deltagande, säger Sara Nyhlen forskare vid Forum för Genusvetenskap Mittuniversitetet.

Möjlighetshorisonter ska vara utforskande och hitta långsiktiga modeller för samarbeten som tar avstamp i frågor som makt och inkludering. Projektet syftar också till att lyfta verksamheternas roll i regionen som avgörande faktorer för tillväxt. Det handlar bland annat om att utmana bilden av Sundsvall som traditionell industristad genom att sätta konst, kultur och bildning i centrum.

– När projektet är slut så hoppas jag att bildning har en annan klang i Västernorrland, att Västernorrlänningar känner att bildning är något viktigt i deras liv som en väg till att känna att man kan vara med och påverka och att man kan ta plats i rum där beslut om vår gemensamma framtid fattas, kommenterar Katarina Gidlund, professor och ledare för Forum för Digitalisering, Mittuniversitetet.