onsdag 26 maj 2021

Scenkonst Västernorrland gör kultursatsning för äldre i hela länet

Scenkonst Västernorrland har beviljats 550 000 kronor för projektet Livskraft – Kultur för äldre.

– Syftet är att bidra till ökad hälsa och att äldre människor på särskilda boenden ska kunna ta del av kulturupplevelser och aktiviteter på ett jämlikt sätt, säger Maria Grönfeldt Thörnberg, verksamhetsutvecklare.

Västernorrland har en hög andel äldre människor och regionen har stora kostnader för sjukvård. Genom sitt uppdrag ska Scenkonst Västernorrland bidra till ökad hälsa med fokus på äldre. Forskning har visat att konst och kultur är en viktig faktor för att minska behoven av vård och öka livskraften hos individen.

– Vi har erbjudit kulturupplevelser till äldreboenden i många år men ser att alla äldre inte får samma möjlighet. Det beror på hur resursstarka och villiga kommunerna är. Tack var det här projektet kan vi bygga upp en systematisk modell på lång sikt, säger Maria Grönfeldt Thörnberg.

Anslaget på 550 000 kronor som beviljats kommer från Kulturrådet (350 000) och från Region Västernorrland (200 000). Samarbetsparter i projektet är Regionbibliotek Västernorrland, Sundsvalls kommun, Sollefteå kommun och Härnösands kommun.

– Satsningen gör att vi kan skapa en hållbar lösning för att öka tillgängligheten till kulturaktiviteter för personer som själva har svårt att ta sig till kulturarrangemang. Vår önskan är att kultur ska vara en självklar del av vardagslivet i Härnösand och projektet hjälper oss framåt i det arbetet, säger Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef på Härnösands kommun.

Under pandemin har Scenkonst Västernorrland genom Norrdans och Teater Västernorrland bland annat kommit ut med produktioner somTake away och Musikalfrossa till äldreboenden runt om i länet.

– De har varit uppskattade produktioner och efterfrågan har varit stor i vissa kommuner. Däremot finns olika förutsättningar för att ta emot upplevelserna. Nästa steg blir att rekrytera en projektledare som får i uppdrag att undersöka hur vi kan få bäst snurr på det här på lång sikt. Vi vill att det här arbetssättet ska bli lika naturligt som att vi kontinuerligt arbetar ute i skolorna, säger Maria Grönfeldt Thörnberg.

Projektet är tvåårigt och medel beviljas för ett år i taget. Första projektperioden löper från augusti 2021 till juli 2022.