måndag 20 september 2021

Kulturminister Amanda Lind på besök

Under måndagen var Kultur- och demokratiminister Amanda Lind på besök hos oss. Vi diskuterade utvecklingsmöjligheter för att nå ut med scenkonst på Teater Västernorrland, och vad nya produktionsincitament för filmproduktioner kan möjliggöra på sikt för Film Västernorrland.

Under måndagen kom kulturminister Amanda Lind på besök. Hon togs emot av teaterchef Kristoffer Berglund och vd Mikael Flodström och fick titta bakom kulisserna till två av höstens teaterproduktioner. Efter en kortare rundvandring i huset fanns tid för samtal och ett av samtalsämnena var hur vi arbetat under pandemin och även utmaningar och möjligheter med den återstart som står för dörren.

Kristoffer Berglund berättade bland annat om hur vi arbetat med att digitalisera vissa föreställningar under pandemin. Två produktioner som vi haft stor nytta av i vårt främjande arbete ute i skolorna. Kulturgaranti för alla skolbarn och vårt arbete med kommunernas kultursamordnare för att långsiktigt samordna utbudet till skolan var andra samtalsämnen, liksom utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna när det gäller arrangörs- och publikutveckling.

Besök hos Film Västernorrland

Även Film Västernorrland fick besök av ministern. Med nya nationella  produktionsincitamentet för filmproduktion blev vårt arbete för att etablera en filmfond ett givet samtalsämne. Filmchef Marie Nilsson lyfte fram hur en regional filmfond kan skapa värde för hela länet men att också filmproduktion i hela landet generellt är en viktig fråga med tanke på hur mycket filmbranschen växer, såväl nationellt som internationellt.

Det värdefulla krisstödet till filmarbetare under pandemin, att Västernorrland är ett av de län där barn har störst tillgång till skolbio och sist men inte minst Filmfest Sundsvall var andra samtalsämnen. Besöket avslutades med en pressträff på Konsertteatern för lokala medier där delar av regeringens budgetproposition presenterades.