Foto: Karl Melander Foto: Karl Melander Foto: Karl Melander

onsdag 3 juli 2024

Fint engagemang kring Science & Scenes i Almedalen

Under årets upplaga av Almedalsveckan deltog Scenkonst Västernorrland tillsammans med Mittuniversitetet inom ramen för Kultur i Almedalen som ägde rum i de vackra lokalerna hos Länsteatern på Gotland. I den pratsamma samtalspanelen om Science & Scenes fanns bolagets vd Mikael Flodström, universitetets rektor Anders Fällström och digitaliseringsforskaren Katarina Gidlund.

Science & Scenes är ett koncept som Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet driver tillsammans sedan våren 2023. Konceptet går ut på att låta studenter som läser vid lärosätet möta konst och kultur kopplat till sin professionsutbildning.

- Det absolut viktigaste är att studenterna ska möta saker som är jobbiga, överraskande, utmanande och skavande därför att det är det som de kommer behöva det när de kommer ut i arbetslivet. Det är ett väldigt viktigt lärandemål. Skavet skapar nya sätt att tänka, säger Anders Fällström.

- En viktig del av Science & Scenes är att kombinera expertkunskapen som studenterna får till sig inom programmen med en större horisontell förståelse. Det är viktigt som motvikt till ett stuprörssamhälle som det finns stora risker med, säger Katarina Gidlund.

Både Anders Fällström och Katarina Gidlund menar att det i framtiden behövs studenter som kan skaffa sig kunskap, själva skapa ny kunskap och kan tänka mycket bredare.

- Hade vi inte varit så stuprörstänkande under industrialiseringen så hade vi inte haft de 17 hållbarhetsutmaningar som vi har idag. Man ser inte vilka risker och kriser man skapar. Nu står vi mitt i digitaliseringen och hanterar teknikskiftet med något slags ”gamm-industrialisering” när det här teknikskiftet egentligen skulle behöva göras på ett nytt, bredare och mer hållbart sätt, säger Katarina Gidlund.

Mikael Flodström pekar på hur viktigt det är att inte fastna i att bara prata om kunskap, som riskerar att bliv för snävt.

- Konstens del i samhället, och i Science & Scenes specifikt, är bland annat att akta oss för att bara fasta i kunskapsbegreppet utan jobba med hela kompetensbegreppet som inrymmer mycket mer såsom motivation, förmåga och färdigheter, säger han.

Hela panelsamtalet om Science & Scenes kan ses här.

Mikael Flodström var också inbjuden till en programpunkt som arrangerades av Hanaholmen – Swedish-Finnish Cultural Centre in Finland och Aalto University. Samtalspanelen bestod av dekanus Tuomas Auvinen, från School of Arts, Design and Architecture, Aalto University, Maria Sandell, hållbarhetschef, från JM AB och Mikael Flodström och tillsammans diskuterade de hur ”radikal kreativitet” – kan lösa problem och förändra världen.

Huvudarrangörer för Kultur i Almedalen var Svensk Scenkonst och Sveriges Museer i samverkan med Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum som tillsammans skapade en arena för kulturpolitiska diskussioner och värdefulla samtal. Kultur i Almedalen bjöd på 15 programpunkter med totalt 100 personer i olika paneler. Uppemot 1 000 tog del av seminarierna på plats på Länsteatern och över 1 100 följde sändningarna i realtid. Hela programmet finns tillgängligt att se i efterhand på Kultur i Almedalens Youtube-kanal.

 

Foto: Karl Melander