måndag 23 maj 2022

En yrkesutbildning för scentekniker i Norrland behövs

I norra Sverige är behovet av scenteknisk personal långt större än utbudet av arbetskraft. För att uppmärksamma detta har vi tillsammans med kollegor i branschen skrivit en debattartikel på ämnet.

Frågan om att inrätta en yrkeshögskoleutbildning inom scenteknik kan kanske vid första anblicken tyckas vara en väldigt smal fråga för en väldigt avgränsad bransch. Men faktum är att den handlar om något mycket större. Den handlar om 1,2 miljoner människors möjligheter och rättigheter att få ta del av kulturupplevelser.

För två år sedan gjordes en ansökan om att i samarbete med scenkonstinstitutionerna få starta en yrkesutbildning för teater-, turné- och scentekniker i Norrland. Vi i branschen stod redo med praktikplatser, handledare och ett identifierat rekryteringsbehov som var stort. Ansökan avslogs av MYH som då menade att det fanns ett tillräckligt antal utbildningsplatser i landet. Utbildningsplatserna myndigheten hänvisar till finns… gissa var? Jo, i Stockholm och Göteborg. Argumentet visar att MYH saknar ett regionalt perspektiv och en insikt i förhållandena i Norrland. Man tar heller inte hänsyn till det faktum att många får jobb på den ort de utbildas eller hos den arbetsgivare där de gjort sin praktik.

För oss som arbetsgivare och företagare inom scenkonstbranschen är det tydligt att MYH:s bedömning är felaktig. En yrkesutbildning för scentekniker i norra Sverige är nödvändig för att vi ska få förutsättningar att fortsätta bedriva vår verksamhet och turnera i regionen. Det här är viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. En ny ansökan om att få starta en yrkesutbildning för teater-, turné- och scentekniker i Norrland är på gång och vi hoppas att MYH då tänker om och tänker rätt. Behovet var stort redan för två år sedan. Nu är det akut.

Läs hela debattartikeln här.