Scenkonst Västernorrland

Referensgruppen

I september 2023 träffades referensgruppen inom Livskraft - kultur för äldre, för första gången. Referensgruppen består av representanter för äldreboenden i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Ånge. Gruppen kommer tillsammans arbeta med att utvärdera och utveckla utbud, mottagande och genomförande i syfte att utveckla Livskraft framåt. Livskraft är ett nav för att förse länets äldreboenden med kulturaktiviteter och -inslag.

Från vänster
Linda Söderlind, Härnösand
Cecilia Moberg, Sundsvall
Katarina Hedin Larsson
Eva Berglund, Ånge
Bobo Åkerros, Scenkonst Västernorrland
Maria Halvarsson, Sollefteå
Mia Sjödin, Sollefteå
Maria Lundin Stenström, Sundsvall

Ej på bild: Frida Norberg, Härnösand, Carina Forslund och Eva-Marie Thunberg, Kramfors.

Bild på Bobo Åkerros

Bobo Åkerros

Kulturproducent Livskraft

Telefon: 0730-876 651 Skicka e-post till: Bobo Åkerros

Om Livskraft