Scenkonst Västernorrland

Utdrag ur belastningsregistret

Kravet på utdrag ur belastningsregistret gäller såväl svenska som utländska medborgare som erbjuds en anställning, praktik eller uppdrag på Scenkonst Västernorrland som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Det gäller även för verksamhet där Scenkonst Västernorrland är huvudansvarig.

Policyn har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott.

Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Med barn räknas alla personer som är under 18 år.

Utdraget är giltigt 1 år. Du ska aldrig skicka in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb. Det är först när du blivit erbjuden en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn som du på begäran måste visa upp ett registerutdrag.

Det är huvudmannen för den verksamhet som beslutar anlita eller på annat sätt ta emot någon som kan begära att ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp.

Det här kontrolleras i belastningsregistret

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

  • Mord
  • Dråp
  • Grov misshandel
  • Människorov
  • Alla sexualbrott
  • Barnpornografibrott
  • Grovt rån

För mer information och länk till blanketter

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

För dig som är medborgare i ett annat EU-land

Du kan ansöka om ett utdrag på dig själv från ett EU-lands kriminalregister (utanför Sverige). Du ansöker via Polismyndigheten och det aktuella EU-landets nationella lagstiftning avgör om du som enskild person får ta del av uppgifterna.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/utdrag-fran-eu-lands-kriminalregister/