Kultur i Almedalen

Vi är på plats i Almedalen

Onsdag 26 juni 10:00 genomför vi tillsammans med Mittuniversitetet ett seminarium om Science & Scenes.
Skolelever får prova på proffersionella filmkameror i regi av Film Västernorrland

Film Västernorrland

Film Västernorrland har som uppdrag att stärka och utveckla filmkulturen i Västernorrland. Arbetet delas in i tre huvudområden; barn och unga, produktion och visning.
Ungdomar i kören SLUSK repeterar

Musik Västernorrland

Musik Västernorrland ger sammanlagt cirka 500 konserter och workshopar varje år. Uppdraget är att arbeta för och med musiklivet såväl regionalt som nationellt och internationellt.
Cello spelas av professionell musiker från Nordiska Kammarorkestern

Nordiska Kammarorkestern

Nordiska Kammarorkestern är länets professionella kammarorkester som har en varierad verksamhet med projekt för barn och unga, samtida musik och uruppföranden, kammarmusik och konserter med populära artister.
Konstnärlig dansare utforskar rörelse i udda utrymme i en av Norrdans föreställningar

Norrdans

Norrdans utmanar och hänför genom den samtida dansen och koreografin, dess variationer och format. Ambitionen är att erbjuda en mångfald av upplevelser, locka till insikt, hopp och inspiration.
Två skådespelare håller om varandra i pjäs uppsatt av Teater Västernorrland

Teater Västernorrland

Teater Västernorrland är länets egen teater med uppdrag att spela teater för både barn och vuxna i hela Västernorrland. Publikmötena sker i olika lokaler - alltifrån klassrummet till den stora scenen.