Ansvarsfulla besök

Vi följer rådande restriktioner gällande vaccinationsbevis och placering med avstånd mellan sällskap.
Klappa från en filminspelning

Film Västernorrland

Film Västernorrland har som uppdrag att stärka och utveckla filmkulturen i Västernorrland. Arbetet delas in i tre huvudområden; barn och unga, produktion och visning.

Musik Västernorrland

Musik Västernorrland ger sammanlagt cirka 500 konserter och workshopar varje år. Uppdraget är att arbeta för och med musiklivet såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Nordiska Kammarorkestern

Nordiska Kammarorkestern är länets professionella kammarorkester som har en varierad verksamhet med projekt för barn och unga, samtida musik och uruppföranden, kammarmusik och konserter med populära artister.
Norrdans

Norrdans

Norrdans utmanar och hänför genom den samtida dansen och koreografin, dess variationer och format. Ambitionen är att erbjuda en mångfald av upplevelser, locka till insikt, hopp och inspiration.
Två skådespelare håller om varandra.

Teater Västernorrland

Teater Västernorrland är länets egen teater med uppdrag att spela teater för både barn och vuxna i hela Västernorrland. Publikmötena sker i olika lokaler - alltifrån klassrummet till den stora scenen.