En bild på gammal skog. Foto: Maja Daniels En bild på gammal skog. Foto: Maja Daniels En bild på gammal skog. Foto: Maja Daniels

Projekt och samarbeten

Skogens berättelser

Skogens berättelser är ett interaktivt ljudverk som berättar om skogen i skogen på Norra Berget i Västernorrland. Skogen omsluter oss med vår tids största ödesfråga och ger en sinnlig, existentiell upplevelse av att vi är en del av en större helhet, en fotosyntes. Här mitt i skogen vill vi slå an en ton som öppnar lyssnarens sinnen för en mångbottnad berättelse om skogen. En berättelse som spänner från teoretisk forskning till musikalisk sinnlighet i en brokig symfoni.
Genom att skapa ett interaktivt ljudlandskap där lyssnaren själv genom en app kan röra sig mellan musik, poesi, berättelser och reflektion vill vi skapa förståelse för denna episka plats komplexa natur och hur vi beror av den.

Premiär den 18 juni!

LADDA NER APP

App store
https://apps.apple.com/se/app/skogens-ber%C3%A4ttelser/id6502573364
Google play
https://play.google.com/store/apps/details?id=land.whatever.skogensLjudlandskapet vi skapar är interaktiv, platsspecifikt och  tillgängligt via en app, som liksom allemansrätten fri och tillgänglig för alla. För att ta del av ljudverket tar en sig till startplatsen på Norra Berget med hörlurar och verkets app nedladdad på sin telefon. Vid den utsatta platsen startar ljudverket med en introduktion som berättar hur deltagaren sedan själv kan röra sig över platsen och med hjälp av en karta i appen ta del av olika platsspecifika ljud och berättelser. 

Projektet är ett samarbete mellan konstnären Tove Berglund, Whateverland, ett tvärvetenskapligt innovations- och konsultföretag, Nordiska kammarensemblen och Mittuniversitetet. Skogens ber'ättelser är en del av firandet Sundsvall 400 år.

Idè, koncept och text: Tove Berglund
Komposition och ljuddesign: Bernt Karsten Sannerud
Teknikutveckling: Fredrik Jonsson
Foto: Maja Daniels