Projekt och samarbeten

Musik i norr

Musikinstitutionerna i de fyra nordliga länen, det vill säga Musik Västernorrland, Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan Västerbotten, Musik Västernorrland och Estrad Norr, Jämtland, genomför turnéutbyten av regionernas fasta ensembler.

Syftet med samarbetet är att gemensamt vidareutveckla och förvalta de positiva effekter som Kulturhuvudstad 2014 inneburit. Avsikten är också att nyttja varandras olika kompetenser för att därmed bevara god kvalitet och ett varierat utbud i våra fyra norrlandslän.

Tack vare Kulturrådets beviljade utvecklingsbidrag kan vår publik ta del av regelbundna utbyten mellan orkestrar, ensembler, musiker och artister.

Kära publik, vi önskar er alla välkomna in i den norrländska interregionala gemenskapen!