Om oss

Vårt uppdrag

Musik Västernorrland arbetar inom ramen för ägardirektiven för Scenkonst Västernorrland, arbeta för och med musiklivet regionalt, nationellt och internationellt.
Vi bedriver även främjande verksamhet för länets ungdomar genom kurser och genom befintliga ungdomsensembler, samt genom att skapa, stötta och aktivt agera i olika typer av nätverk inom musikområdet.

Kontakt

Bild på Elisabet Ljungar

Elisabet Ljungar

Musikchef och konstnärlig ledare

Telefon: 070- 189 09 37 Skicka e-post till: Elisabet Ljungar