Barn och unga

Våra instrument

Nordiska Kammarorkestern presenterar instrumenten!

Stråkfamiljen

 

 

 

Träblåsfamiljen

 

 

 

Bleckblåsfamiljen

 

Slagverksfamiljen