Belysningsmästare Norrdans

(Scroll down for english)

Norrdans producerar och presenterar samtida dans och koreografi för medborgarna i norra Sverige. Ensemblen består av nio dansare från hela världen samt ett team av tekniker och administrativ personal.

Vi dansar överallt; på scener i Haparanda och Rom, i skolor i Härnösand och Umeå, på gator och torg i resten av världen.

Norrdans är en del av Scenkonst Västernorrland AB som ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun. Inom Scenkonst Västernorrland ryms konstarterna dans, film, musik och teater. Vår vision är att beröra, inspirera och berika människor genom att skapa och erbjuda konstupplevelser i världsklass. För att ge näring åt människors själar. För en bättre värld.

Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning därför uppmanar vi alla kvalificerade sökanden oavsett kön, etnicitet, sexualitet, religion eller funktionsuppsättning att söka.

Arbetsbeskrivning

Belysningsmästaren har ett övergripande ansvar för ljusarbetet på Norrdans i samband med såväl produktion som turné. Personen ingår i det tekniska produktionsteamet på Norrdans som förutom belysningsmästartjänsten består av fyra personer. I arbetsuppgifterna ingår, bland annat, programmering av ljusbord, assistans till gästande ljusdesigners och konstnärliga team, dokumentation, underhåll av ljusteknisk utrustning. Vi använder oss av MA-Lighting Grand-MA2 system och Vectorworks. I tjänsten ingår även andra allmänna tekniska arbetsuppgifter.

Vem är du?

Du är en självständig initiativtagare som är lyhörd och serviceinriktad, kreativ och effektiv. Du har en utbildning inom belysning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som belysningsmästare eller ljustekniker. Vi förutsätter att du har tidigare erfarenheter från turnerande verksamheter inom dans eller annan scenkonst. Kunskaper inom videoteknik är ett plus. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning de första 6 månaderna.
Tjänstgöringsgrad 100 % 
Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Martin Forsberg, konstnärlig ledare, 073-270 26 59, martin.forsberg@norrdans.se
Daniel Mårskog, teknisk samordnare, 070-643 76 72, daniel.marskog@norrdans.se

Facklig kontaktperson:
Andreas Näsholm, Teaterförbundet, 070-535 66 69    
andreas.nasholm@scenkonstvasternorrland.se

Din ansökan vill vi ha senast den 20.05.2021. 

Observera att vi endast tar emot ansökningar via
epost. Ansökan skickar du till jobb@scenkonstvasternorrland.se

Märk ansökan med referensnummer: 2006

 

Lighting director at Norrdans

Norrdans produce and present contemporary dance and choreography for the citizens of north Sweden. The ensemble consist of nine dancers from all over the world and a team och technichians and administrative staff. We perform everywhere: on stage in Haparanda and Rome, schools in Härnösand and Umeå and on the streets in the rest of the world.

Norrdans is part of Scenkonst Västernorrland AB, owned by the region of Västernorrland and the municipality of Sundsvall. Scenkonst Västernorrland cover the artforms dance, film, music and theater. Our vision is to touch, inspire and enrich people by creating world-class art. To nourish the soul, for a better world.

We strive for diversity and gender balance, therefore we encourage all qualified applicants regardless of gender, ethnicity, sexuality, religion, or ability to apply.

We are now looking for a lighting director for Norrdans from the fall of 2021.

Job description

The lighting director has an overall responsibility for the lighting work at Norrdans in connection with both production and touring. The person is part of the technical production team at Norrdans, which in addition to the lighting director consists of four people. The tasks include, among other things, programming of light console, assisting visiting lighting designers and creative teams, documentation, maintenance of lighting equipment. We use MA-Lighting Grand-MA2 systems and Vectorworks. The job also includes other general technical tasks.

Who are you?

You are an independent initiator who is responsive and service-minded, creative and efficient. You have a degree in lighting or equivalent work experience as a lighting director or lighting technician. We assume that you have previous experience from touring activities in dance or other performing arts. Knowledge in video technology is a plus. The position requires good knowledge of English, both in speech and writing.

Terms of employment

The job is a permanent contract (100%) with a probationary period for the first 6 months.
Access 1 August or by appointment.

Questions about the job are answered by:
Martin Forsberg, artistic director. +46 73 270 26 59, martin.forsberg@norrdans.se
Daniel Mårskog, technical coordinator +46 70 643 76 72, daniel.marskog@norrdans.se

Union representative:
Andreas Näsholm, Teaterförbundet +46 70 535 66 69, andreas.nasholm@scenkonstvasternorrland.se

We want your application no later than 20.05.2021.

Please note that we only accept applications via E-mail.
Apply to: jobb@scenkonstvasternorrland.se

Mark the application with reference number: 2006