Tillgänglighet

Information om tillgängligheten i lokalerna där vi spelar hittar du i kalendariet på respektive speldatum. Där finns också en kontaktperson för lokalen som kan svara på ytterligare frågor gällande till exempel parkering, garderob, färdtjänst och förtäring. Biljettinformation hittar du också på respektive speldatum.

Vissa av våra konserter och föreställningar syntolkas. Konstfilmer på våra webbplatser kan också syntolkas vid förfrågan. Kontakta Andreas Näsholm