Stort kulturintresse hos unga

Intresset och engagemanget var stort när Scenkonst Västernorrland bjöd in unga till dialog.

En lördageftermiddag samlades 18 ungdomar och unga vuxna i Scenkonst Västernorrlands lokaler. På plats fanns även personal som representerade konstformerna dans, film, musik och teater. Anledningen var en träff för ungdomsreferensgruppen Tyck till, en grupp som startats för att ge unga bättre inblick och delaktighet i bolagets verksamhet och ge Scenkonst Västernorrland möjlighet till feedback i olika sammanhang.

– Tanken med träffen är att tillsammans undersöka om det finns ett intresse och ett behov av en grupp av det här slaget, vad dess syfte ska vara och på vilket sätt vi ska fortsätta framåt, säger Maria Grönfeldt Thörnberg, Strateg/Samordnare barn och unga, Scenkonst Västernorrland.

Samtalen visade tydligt att dessa unga delar ett brinnande intresse för kultur och gärna vill bygga en närmare relation med Scenkonst Västernorrland, både för att utvecklas i sitt eget skapande och för att uppleva högklassig scenkonst och film.

Förutom lustfyllda och idégivande diskussioner innehöll träffen en workshop i skådespeleri med Kristoffer Berglund, skådespelare/manusförfattare/regissör, och visning av kortfilmen Bitchboy av Måns Berthas.

Bryggan 1617

Dans musik och drama till alla förskolor och skolor i Ånge.

Kulturella uttrycksformer för integration

Kultur för integration

Kultur är en viktig del för marginaliserade grupper att integreras i samhället.

Aktiviteter med syfte att integrera människor med hjälp av konstnärliga processer.