Scenservice

Scenservice, Kultur och Fritidsavdelningen, Sundsvalls Kommun, ansvarar för  drift och uthyrning av Tonhallen och Teaterkvarteret.