Samspel

Musikprojekt för integration och gemenskap. Musik komponerad av ungdomar från olika kulturer framförs av professionella musiker.

Samspelsprojektet startade hösten 2015. Tanken är att svenskfödda och nyanlända ungdomar skall finna gemenskap och vänskap genom att komponera och spela musik tillsammans. Vecka 19 gav Nordiska Kammarorkestern både skolkonserter och en offentlig konsert där bland annat ungdomarnas egna kompositioner spelas. 

Projektet är en del av musikavdelningens arbete med Sundsvall som vänkommun.

– Redan innan flyktingvågen kom hade tankarna gått till att göra ett samarbete med språkintroduktionseleverna på Västermalm, säger barn- och unga-ansvariga på Nordiska Kammarorkestern Anna-Lena Wigren.

Ett 30-tal elever har varit med och komponerat musik, utan att ha någon direkt erfarenhet. Dels har man suttit ner med Kammarorkesterns violinist Patrik ”Putte” Källgren. Dels har man besökt konserter och repetitioner – som Far and Away, Lille prinsen och Spotlight, där dom även fick träffa violinsolisten Charlotte Fregelin.

– Semihana Selimi kommer från Serbien. Vi satt vid pianot och sjöng och snappade upp toner, och det blev mustiga Balkanballader, säger Putte Källgren.

 Ett annat hjälpmedel som använts för att skapa musik är tärning som har kastats för att ge en ackordföljd.

 – Vi har utgått från melodier och det har mest blivit låtar, inte så mycket komposition. Femmorna på Sticksjö var däremot inne på skräckfilm och i deras material finns kompositioner som helt abstrakta, utan melodier, fortsätter Putte Källström.

För de nyanlända ungdomarna är projektet ett lyft, sammanfattar Elisabeth Carlsson, lärare vid Introduktionsprogrammet Språk.

 – Det viktiga för dem är mötet, ett gemensamt intresse och en chans att komma in i samhället. De längtar efter att få nya kompisar och träna svenska på ett naturligt sätt. Här får de också kontakt med andra instrument än de känner till sedan tidigare. Flera har börjat spela själva, säger hon.