Dancing Partners

Dancing Partners är ett nätverk med sex danskompanier från sex olika länder. Initiativet kom ursprungligen från Company Chameleon (Manchester/England), Thomas Noone Dance (Barcelona/Spanien) och Norrdans. Med tiden har även Zawirowania Dance Theatre (Warzawa/Polen), Company E (Washington/USA) och Spellbound Contemporary Ballet (Rom/Italien) tillkommit.

Inom nätverket bjuder danskompanierna in varandra till olika möten där respektive danskompani är värd. Förutom att byta föreställningar med varandra erbjuds olika former av workshops, både kompanierna emellan och för allmänheten. Idéer och erfarenheter utbyts på olika nivåer.

Hittills har samarbetet inom Dancing Partners inneburit att Norrdans har haft möjligheten att presentera sina föreställningar i England, Spanien och Polen. Vid tre tillfällen har de varit värd för möten i Sverige. I december 2013 gästades de av Chameleon och Thomas Noone Dance, i oktober 2014 och januari 2016 kom Zawirowania Dance Theatre och Company E på besök i Härnösand. Under våren 2016 samlades Dancing Partners i Italien.