Dancing Partners

Ett internationellt dansutbyte mellan professionella danskompanier

Dialog för utbyte av idéer och erfarenheter

Fokusår i vänkommun

Samverkan mellan Scenkonst Västernorrlands professionella kulturarbetare och länets kommuner.

En strategi för samverkan och fördjupning

KulturCrew Västernorrland

Ungt arrangörskap med fokus på delaktighet och inflytande

Läs mer om projektet

Mid Nordic Film Export

Projektets ska bidra till att öka omsättningen hos små och medelstora filmföretag.

Aktiviteter för att nå en global digital marknad

Projekt och samarbeten

Scenkonst Västernorrland genomför projekt och samarbeten med olika aktörer. Syftet med dessa projekt och samarbeten är att på olika sätt tydliggöra kulturens roll i ett demokratiskt samhälle.

Bryggan 1617

Dans musik och drama till alla förskolor och skolor i Ånge.

Kulturella uttrycksformer för integration

Kultur för integration

Kultur är en viktig del för marginaliserade grupper att integreras i samhället.

Aktiviteter med syfte att integrera människor med hjälp av konstnärliga processer.