Perspektiv på scenkonst

Scenkonsten underhåller och utmanar, roar och oroar. Scenkonsten möjliggör för människan att reflektera över sig själv och sitt sammanhang. Scenkonsten är en gemenskapande kraft och en arena för diskussion. Scenkonsten är inte enhetlig, utan tvärtom en mångfald av konstformer. Men de förenas alla av att de erbjuder ett levande möte mellan utövare och publik.

Svensk Scenkonst – branschorganisationen för arbetsgivare inom musik, dans och teater – argumenterar för konstens nödvändighet i skriften Larmar och gör sig till – Perspektiv på scenkonst. Samtidigt erbjuds en plattform för reflektion över scenkonstens plats i samhället, vad den haft för roll genom historien, vad den kan erbjuda i dag och inte minst varför den behövs i framtiden.

Fokusår i vänkommun

Samverkan mellan Scenkonst Västernorrlands professionella kulturarbetare och länets kommuner.

En strategi för samverkan och fördjupning

Kultur i skolan

Du hittar vårt utbud av dans, film, musik och teater för skolan på

jojjo.se

Kultur och Hälsa

Kultur kan ge människor styrka att påverka sina liv, vilket sannolikt är avgörande för hälsan.

Mer om forskning, föreningar och sambandet mellan kultur och hälsa

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter