Nordiska Kammarorkestern söker Stämledare klarinett

Nordiska Kammarorkestern är en del av Scenkonst Västernorrland AB som ägs av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun. Inom Scenkonst Västernorrland ryms konstarterna dans, film, musik och teater. Vi arbetar offensivt med produktioner och verksamhet för barn och unga. Vårt uppdrag är också att skapa ett brett utbud av scenkonst i hela Västernorrland, där kvalitet och mångfald skall stå i centrum för verksamheten.  

Vår vision är att beröra, inspirera och berika människor genom att skapa och erbjuda konstupplevelser i världsklass. För att ge näring till människors själar. För en bättre värld.

Nordiska Kammarorkestern har sin hemmascen i Sundsvall och ger konserter regionalt i länets samtliga sju kommuner, samt även nationellt och internationellt. Orkestern vidareutvecklar sitt samarbete med tonsättare för att förvalta och nyskapa den västerländska konstmusiken.

Vi söker nu en klarinettist, stämledare. Tjänsten är en tillsvidareanställning, 50 % tjänstgöring i Nordiska Kammarorkestern och 50 % kammarmusik i Nordiska Blåsarkvintetten.

Provspelningsdatum 

Torsdagen 9 januari och ev fredagen 10 januari 2020.
Provspelning sker efter personlig kallelse. Kallelse utsändes tillsammans med orkesterutdrag och noter för ensembleprov.

Obligatoriska verk
W.A. Mozart: Klarinettkonsert A-dur KV 622 (Sats 1 & 2) Valfri kadens i sats 1. Sats 2 utan kadens
Claude Debussy: Première Rapsodie

Ensembleprov
Orkesterutdrag

Tjänstgöringsgrad Heltid 100%
Tillsvidareanställning med sedvanligt provår.
Tillträde 1 augusti 2020 eller efter överenskommelse.
Placeringsort är Sundsvall. 

Kontakt

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Elisabet Ljungar, musikchef och konstnärlig ledare 060-6585483 elisabet.ljungar@nordiskakammarorkestern.se
Anna Zachrisson (SYMF) 060-6585487 anna.zachrisson@nordiskakammarorkestern.se

I ansökan vill vi att din yrkeserfarenhet och högre musikutbildning ska framgå. Ansökan skickar du till jobb@scenkonstvasternorrland.se
Din ansökan, med ett personligt brev och CV, vill vi ha senast den 1 november 2019. 

Observera att vi endast tar emot ansökningar via e-post. Märk ansökan med referensnummer: 7006

IN ENGLISH

Nordic Chamber Orchestra – Clarinet, Section Leader

Scenkonst Västernorrland AB is an institution under the county council of Västernorrland and Sundsvall municipality. We produce and support the performing arts (dance, film, music and theater) in the region. We have a strong focus on productions and activities for children and young people. Our mission is also to offer a wide range of performing art throughout Västernorrland, with quality and variation.

Our vision is to touch, inspire and enrich people by creating and providing world-class art experiences. To nourish people’s souls. For a better world.

Nordic Chamber Orchestra (Nordiska Kammarorkestern) is located – and has it’s main stage – in Sundsvall, Sweden. The orchestra performs in all seven regional county municipalities, and also nationally and internationally. The orchestra is further developing its collaboration with composers for the management and redevelopment of Western Art music.

We are looking for a clarinet player, section leader. The service is a permanent position, 50% service in Nordic Chamber Orchestra and 50% chamber music in Nordic Wind Quintet.

Audition dates:
The audition will take place by personal invitation on Thursday 9thJanuary and possibly on Friday 10th January 2020.  
The orchestral excerpts will be sent along with orchestral excerpts and notes for ensemble samples.

Orchestral and ensemble excerpts will be sent to accepted applicants in connection with audition call.

Compulsory works:       
W.A. Mozart: Clarinet concerto A-dur KV 622 (1st & 2nd movement), optional cadenza in 1stmovement. 2ndmovement without cadenza.
Claude Debussy: Première Rapsodie
Orchestral- and ensemble excerpts

The employment
We offer a fulltime and permanent contract from 1st of August 2020 or as agreed.

Contact
For more information, please contact:
Elisabet Ljungar, Music and Artistic director +4660-6585483 
elisabet.ljungar@nordiskakammarorkestern.se
Anna Zachrisson (Union Chairman SYMF) +4660-6585487
anna.zachrisson@nordiskakammarorkestern.se

You are welcome to submit your application, including a personal letter and a CV, with deadline November 1st 2019 to:  jobb@scenkonstvasternorrland.se
Please note that we only accept applications via email. Mark the application with the reference number: 7006