Lärarstudenter fick arbeta med film

Under 2016 satsade Mittuniversitetets förskollärarprogram på att använda film som verktyg för att lära ut kunskap till andra. Med hjälp av professionella filmare från Film Västernorrland producerade studenterna korta filmer om förskolans historia.

Två kvinnor filmar med en iPad

I kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 1 arbetade studenter på förskollärarprogrammet med film som redskap. Utöver föreläsningar om filmens roll i förskoleåldern producerade studenterna en kortfilm som visade vad de fått till sig genom kurslitteraturen. Syftet var att kunna lära ut kunskap till andra.

En av grupperna valde att redovisa sin tilldelade epok ur förskolans historia som en dokusåpa med inspiration från Real Housewives of Beverly Hills. 

Två kvinnor filmar med en iPad

De menade att filmproduktionen är ett välkommet avbrott i de traditionella studierna och ett sätt att redovisa för sina kurskamrater som de inte provat tidigare. Gruppen var eniga om att de kommer ta med sig glädjen i den kreativa processen och menar att den här typen av arbeten kan stärka både inlärningen, gruppen och individen. Något som varit bra för dem här och nu, och som kan gynna förskolebarn på deras framtida arbetsplatser.

En kvinna repeterar en filmscen framför en iPad

Arbetet med film i förskollärarutbildningen startade som en del av förstudien ”Kulturella uttrycksformer för kommunikation och lärande”, ett samarbete mellan Scenkonst Västernorrland och Avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Samarbetet syftar till att utveckla lärarutbildningarna genom att i högre grad arbeta med estetiska uttrycksformer även i mer teoretiska kurser. 

Stort kulturintresse hos unga

Vill gärna bygga relation med Scenkonst Västernorrland.

Dialog för ökad inblick och delaktighet

Bryggan 1617

Dans musik och drama till alla förskolor och skolor i Ånge.

Kulturella uttrycksformer för integration

Kultur för integration

Kultur är en viktig del för marginaliserade grupper att integreras i samhället.

Aktiviteter med syfte att integrera människor med hjälp av konstnärliga processer.