Lärarstudenter arbetar med dans

Under en heldag i januari 2018 fick studenter från Mittuniversitetets lärarutbildningar arbeta med dans. Syftet med dagen var att ge studenterna tips och råd kring hur dans kan användas som pedagogiskt verktyg i skolan.

Det var Dans Västernorrland och Norrdans som besökte universitetet. Lärarstudenter med inriktningarna förskoleklass och årskurs 1-3, samt årskurs 4-6 fick bland annat prova att koreografera dans.

– Det var läskigt till en början, men efter ett tag blev det väldigt roligt. Dans går verkligen att använda på många olika sätt i undervisningen. Det kan handla om att låta sina elever testa olika rörelser och det behöver inte vara perfekt. Det gör inget om det blir lite kaos, säger en student som deltagit i en så kallad “lecture demonstration”.
Då fick studenterna koreografera en enklare dans med hjälp av dansare från Härnösands Folkhögskola.

Två personer dansar

Studenterna fick också ta del av föreläsningar. Bland annat lyssnade de till Mira Helenius Martinsson, danschef på Dans Västernorrland och Norrdans, som föreläste om dansens betydelse för människor och om dans som konst- och uttrycksform. Studenterna fick också en inblick i hur en dansanalys kan gå till, och hur våra hjärnor påverkas av dans på olika sätt. Under dagen visades också två föreställningar med Norrdans.

Mira Helenius Martinsson föreläser för lärarstudenter

Linda Funcke, lärare på Ljustorps skola, föreläste också för studenterna. Barnen på Ljustorps skola har under ett samarbete med Norrdans fått skapa en egen dansföreställning tillsammans med en koreograf och professionella dansare. Lindas ambition med föreläsningen var att inspirera framtidens lärare att våga göra samma sak för sina elever som Ljustorps skola gjort, och hon gav tips på hur dans i olika former kan kopplas till läroplanen. Möjligheten att ta hjälp av Norrdans och de professionella dansarna som en del i undervisningen är något som studenterna ställer sig positiva till. Norrdans internationella ensemble har 20 års erfarenhet av att hålla workshopar för barn.

– Dans är roligt, men jag känner mig otrygg i att själv dansa. Därför är det jättebra att få veta hur man som lärare kan låna in proffs, som kan hjälpa till att ge barnen det som man själv kanske inte känner att man vågar eller vill, säger en student som lyssnat till föreläsningen.

En grupp studenter ser föreställningen STOR OCH LITEN

Genom att studenterna själva får prova att dansa är förhoppningen att de ska utveckla en trygghet och förståelse för hur dans kan användas i undervisningen med framtida elever. Skolan är en bra plats för att ge framtidens barn en möjlighet att utveckla fler sätt att uttrycka sig på.

– Alla barn har inte samma möjligheter till att få ta del av kultur av olika slag. Kanske har föräldrarna inget kulturintresse och då är det väldigt bra om skolan kan erbjuda barnen det som de inte får hemifrån, till exempel dans, säger Mira.