KulturCrew Västernorrland

KulturCrew Västernorrland är projekt för ungt arrangörskap med fokus på delaktighet och inflytande som vänder sig till ungdomar 13-18 år.


Kommunerna i länet blir erbjudna att ansluta sig till projektet och de kommuner som väljer att göra det utser ett antal lokala mentorer inom sin kommun. Mentorerna rekryterar sedan ungdomar och varje crew består av 5-8 deltagare. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt för ungdomarna att delta.

Alla deltagare i KulturCrew får vara med på utbildningsdagar där de får lära sig om evenemangsplanering, deltagarkultur, scenteknik, marknadsföring och värdskap samt presentationsteknik. De får material och varsin t-shirt under utbildningen. Utbildningen är också ett bra tillfälle att träffa ungdomar från andra kommuner och att lära och utvecklas tillsammans.Under projektåret ska sedan varje crew arrangera ett antal evenemang. De blir också en resurs för sin kommun och kan vara behjälpliga vid andra lokala kulturarrangemang, på frivilligbasis.

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar mer kompetens, större ansvar och mer inflytande när det gäller kulturarrangemang och kulturaktiviteter för den egna målgruppen. Målet är att fler barn och unga ska ta del av kultur och att stärka ungas delaktighet i kulturlivet.

Varför ska en kommun ansluta sig till KulturCrew-projektet?

  • För att ge ungdomar inflytande och delaktighet i kulturlivet.
  • För att stärka kompetensen inom kulturarrangemang hos unga i kommunen.
  • För att bredda det kulturella nätverket både inom och utanför kommunen.

Vad gör ett KulturCrew?

  • Planerar och genomför olika kulturarrangemang.
  • Arbetar praktiskt och på plats med kulturarrangemang i kommunen.
  • Sprider information om vad som är på gång inom kultur i kommunen.
  • Är en referensgrupp för kommunens kultursamordnare, fritidssamordnare och lokala arrangerande föreningar – unga experter helt enkelt.

Bakgrund och historia

Först ut i Sverige med KulturCrew var Skåne som startade sitt projekt 2016 på tolv skolor i sex kommuner, i samverkan med Riksteatern Skåne och Musik i Syd. Modellen har funnits i Danmark sedan 2010 och idag finns KulturCrew på över 100 danska skolor i olika kommuner. Inspirationen är ursprungligen hämtad från Norge.

I Västernorrland drivs projektet av Riksteatern Västernorrland och Scenkonst Västernorrland i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna på Västernorrlands Museum och med stöd av Region Västernorrland.