Estetiska uttrycksformer utvecklar lärarutbildningarna

På Mittuniversitetets lärarprogram används kultur både för att fördjupa studenternas eget lärande och som verktyg för att lära ut kunskap till andra. Det började som ett samverkansprojekt med Scenkonst Västernorrland och är nu en metod som används inom både förskollärar- och grundlärarprogrammet.

2016 startade Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet ett samarbetsprojekt tillsammans. Det började med en förstudie, Kulturella uttrycksformer för lärande och kommunikation, som finansierades av samverkansavtalet mellan Sundsvalls Kommun och Mittuniversitetet. Fokus låg då på förskollärarstudenterna och film som konstform. Målen med förstudien var flera, bland annat att bredda och fördjupa undervisande lärares kompetens i att arbeta med estetiska uttrycksformer. Läs mer om förstudien. På lång sikt är målet med projektet att framtidens barn ska få utveckla fler språk och uttryckssätt och att det sker genom lärare som är trygga med konstnärliga upplevelser och uttryckssätt.

Förstudien visade på goda resultat där studenternas lärande verkligen hade fördjupats genom arbetet med film. Studenterna hade också en ökad förståelse för att film i förskolan, både att titta på och att skapa, är ett viktigt pedagogiskt verktyg. Mittuniversitetet valde att lägga in arbetet med de estetiska uttrycken i den teoretiska kursen Utbildningsvetenskaplig kärna. Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig på grundlärarutbildningen, motiverar det så här:

– Vi har valt att göra kultur till en obligatorisk del av kursen. Vi ser ett värde i att utbilda lärare som känner sig trygga med konstnärliga upplevelser och uttryckssätt och som kan använda det i sin vardag.

Samarbetet utvecklades snabbt till att omfatta fler konstformer. Studenterna har också fått arbeta med scenisk och muntlig framställning för att utveckla sitt ledarskap. Då har länsregissören på teater Västernorrland anlitats för undervisningen.

Våren 2018 utvidgades satsningen till att omfatta även grundlärarprogrammen F-3 och 4-6. I kursen Utbildningsvetenskaplig kärna hölls föreläsningar och undervisning av danschef, dansare och danspedagoger från Norrdans och Dans Västernorrland. Studenterna fick möta dansföreställningar, föreläsningar om hur dansen kan vara ett pedagogiskt verktyg och även själva prova på dansen som uttrycksform. Dåvarande danschef Mira Helenius Martinsson uttryckte hur betydelsefullt det här samarbetet är:

– Det är en demokratisk rättighet att ta del av kultur och skolan är en väg in till de ungdomar som normalt sett inte tar del av dans eller annan kultur. Lärare är en betydelsefull målgrupp för oss och mötet med Mittuniversitetets lärarstudenter är därför väldigt viktigt.

Idag har samarbetet permanentats och Scenkonst Västernorrland anlitas årligen för inslag i lärarutbildningarna.