Bryggan 1617

I ett samarbete med Ånge kommun och Ånges musikskola kommer samtliga förskolor, skolor och gymnasiet i Ånge kommun att arbeta med kulturella uttrycksformer. Syftet är att främja integration genom kultur. Projektet kallas ”Bryggan 1617” och pågår under läsåret 16/17.

Bryggan 1617 är ett projekt som syftar till att främja integration genom kultur. Projektet finansieras med integrationsmedel som Ånge kommun har tilldelats och som Humanistiska nämnden valt att avsätta till kulturellt arbete i kommunens förskolor och skolor. Samtliga förskolor, grundskolor samt gymnasieskolan är delaktiga i projektet, som omfattar tre kulturella uttrycksformer; dans, drama och rytm och som kommer att pågå under hela läsåret 16/17.

Teater Västernorrland bidrar med en dramapedagog, Musik Västernorrland med en slagverkare och Dans Västernorrland tar en dansare med in i projektet. I kommunens skolor arbetar man med återkommande pass varje vecka medan förskolorna och gymnasiet valt att jobba med workshopar.

Kultur för integration

Kultur är en viktig del för marginaliserade grupper att integreras i samhället.

Aktiviteter med syfte att integrera människor med hjälp av konstnärliga processer.

Stort kulturintresse hos unga

Vill gärna bygga relation med Scenkonst Västernorrland.

Dialog för ökad inblick och delaktighet