Kultur i skolan

Du hittar vårt utbud av dans, film, musik och teater för skolan på

jojjo.se

Kultur i skolan

Alla barn har rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet och att uttrycka sig fritt och få utlopp för sina tankar, både i tal och skrift, men också i konstnärlig form. Det är demokratiska rättigheter som står beskrivna i Barnkonventionen och som gäller alla barn. Det spelar ingen roll var du bor eller var du går i skola  – som barn har du lika stor rätt att möta kultur både som upplevelse och att själv få utöva! 

I skolans värdegrund och övergripande målbeskrivning står att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Vi på Scenkonst Västernorrland har ett uppdrag att skapa produktioner och aktiviteter inom dans, film, musik och teater för förskola och skola. Att nå barnen med vår verksamhet just i skolan är en del av det demokratiska perspektivet i vårt uppdrag och något vi tar på stort allvar.  Vi vill att våra föreställningar och konserter ska ge barn möjlighet att uppleva känslor och stämningar, oavsett deras bakgrund eller tidigare erfarenheter av kultur. Våra workshopar ska ge alla barn en likvärdig möjlighet att utveckla sin egen skapande förmåga inom film, dans, musik eller teater/drama. 

Det är viktigt att de upplevelser och aktiviteter vi erbjuder når ut till skolor och förskolor i hela vårt län. Det är också viktigt att de är angelägna för målgruppen och att det fungerar bra för skolorna att ta del av dem och koppla dem till lärande och måluppfyllelse. Därför samverkar vi med kommuner och skolor kring såväl vårt utbud som kring lärarmaterial och fördjupningsarbete och låter ofta produktioner växa fram i nära samarbete med skolklasser.

 

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter

Kultur i skolan

Du hittar vårt utbud av dans, film, musik och teater för skolan på

jojjo.se