Barn och unga

Scenkonst Västernorrland är en resurs för barn- och ungdomskultur i länet. Vi erbjuder föreställningar, konserter och workshopar till skolan och flera möjligheter till konstnärliga upplevelser och eget skapande på fritiden.

Scenkonst Västernorrland jobbar aktivt med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar inom alla våra konstområden – dans, film, musik och teater. Vi tror att barn och ungdomar som får ta del av konstnärliga upplevelser och som själva får skapa och vara kreativa, får bättre kontakt med sina känslor och lättare att uttrycka dem. Vi vill bygga ett levande demokratiskt samhälle och tror att barn som får uppleva konst och kultur har bättre verktyg att göra det. Kultur är näring för själen – både hos stora och små.

46 752 barn och unga

Under 2019 hade vår verksamhet totalt 46 752 möten med barn, ungdomar och unga vuxna mellan 0-25 år.
Av dessa skedde 27 340 möten i förskolan, grundskolan eller gymnasiet – i form av skolföreställningar och -konserter, workshopar, studiebesök och andra pedagogiska aktiviteter. Övriga barn och unga mötte oss vid offentliga arrangemang, vid lovaktiviteter eller vid fritidsaktiviteter inom dans, film, musik och teater.

Kultur i skolan

Du hittar vårt utbud av dans, film, musik och teater för skolan på

jojjo.se

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter