Barn och unga

Scenkonst Västernorrland är en resurs för barn- och ungdomskultur i länet. Vi erbjuder evenemang och workshoppar till skolan och flera möjligheter att uppleva och skapa kultur på fritiden.

Scenkonst Västernorrland jobbar aktivt med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar inom dans, film, musik och teater. Vi tror att barn som får uppleva kultur, genom att se och höra och genom att själva skapa, får bättre kontakt med sina känslor och lättare att uttrycka dem. Vi vill bygga ett levande demokratiskt samhälle och tror att barn som får uppleva kultur har bättre verktyg att göra det. Kultur är näring för själen – både hos stora och små.

56 759 barn och unga

Under 2018 nådde vi totalt 56 759 barn och unga, i skolan och på fritiden, genom skolföreställningar och -konserter, pedagogiska aktiviteter, offentliga föreställningar och konserter, studiebesök, projekt och offentliga arrangemang. Nedan presenteras hur många barn och unga som deltagit vid ett urval av aktiviteterna.

Antal barn och unga som…
… deltog i filmworkshoppar: 2 384
… dansade i workshoppar och dansklasser: 5 697
… såg våra dansföreställningar: 11 154
… upplevde våra musikkonserter: 12 313
… utvecklade sin kunskap om musik eller sitt eget musicerande: 5 637
… såg våra teaterföreställningar: 8 017
… själva fick utvecklas inom teater och drama: 2 080

Notera att statistik för skolbio inte längre redovisas i Film Västernorrlands siffror.

Kultur i skolan

Du hittar vårt utbud av dans, film, musik och teater för skolan på

jojjo.se

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter