Aktiviteter för integration

Under slutet av 2016 och hela 2017 genomför Scenkonst Västernorrland flera olika aktiviteter med det gemensamma syftet att integrera människor med hjälp av konstnärliga processer.

Film på asylboende

Under 2017 genomför Film Västernorrland workshopar i filmskapande på asylboende i tre kommuner i länet. Workshoparna omfattar manusskrivande, inspelning, redigering och visning av den färdiga filmen.

”Film på asylboende” ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för de boende. Syftet är också att hitta personer som tidigare har erfarenhet av film och sätta dem i kontakt med andra filmverksamma i länet samt att hitta nya talanger och få fram nya berättelser.

Vi kallar oss skådisar!

I samarbete med fritidsgårdar, kulturskolor och teaterföreningar kommer så kallade acting classes genomföras i tre olika kommuner i länet. Varje tillfälle leds av en extern gäst (skådespelare, regissör eller manusförfattare). Projektet riktar sig till unga mellan 13-25 år med särskilt fokus på att nå nyanlända ungdomar. Det ska skapa samarbeten, bygga självkänsla och självförtroende, skapa interkulturella möten, samt verka för att stärka länets attraktionskraft hos unga kulturintresserade.

Projektet är ett samarbete mellan Film Västernorrland och Teater Västernorrland.

Katitzi – ett integrationsprojekt

Förutom en familjeföreställning är Katitzi också ett integrationsprojekt. De som idag i låg utsträckning tar sig till teatern erbjuds möjlighet till en kulturupplevelse. Teater Västernorrland bjuder ensamkommande barn och asylsökande familjer på resa, föreställning och studiebesök och finansierar bussar för skolor i övriga kommuner i länet än Sundsvall. För att så många som möjligt ska kunna ta del av historien undersöks möjlighet till översättning. Kultur är en viktig del för marginaliserade grupper att integreras i samhället. 

Mer dans

Dans Västernorrland bjuder in asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar för att pröva den moderna dansens varierande språk. Under träffarna uppmuntras deltagarna att utforska sitt eget skapande. 

 

Samtliga projekt har fått stöd av Landstinget Västernorrland.

Logotyp Landstinget Västernorrland

Stort kulturintresse hos unga

Vill gärna bygga relation med Scenkonst Västernorrland.

Dialog för ökad inblick och delaktighet

Bryggan 1617

Dans musik och drama till alla förskolor och skolor i Ånge.

Kulturella uttrycksformer för integration