Kultur för integration

Kultur är en viktig del för marginaliserade grupper att integreras i samhället.

Aktiviteter med syfte att integrera människor med hjälp av konstnärliga processer.

Bryggan 1617

Dans musik och drama till alla förskolor och skolor i Ånge.

Kulturella uttrycksformer för integration

Tyck till!

Gruppen för dig mellan 15-21 som vill tycka till om dans, film, musik och teater.

Möjlighet till påverkan och delaktighet

Projekt och samarbeten

Scenkonst Västernorrland genomför projekt och samarbeten med olika aktörer. Syftet med dessa projekt och samarbeten är att på olika sätt tydliggöra kulturens roll i ett demokratiskt samhälle.

Dancing Partners

Ett internationellt dansutbyte mellan professionella danskompanier

Dialog för utbyte av idéer och erfarenheter

Mid Nordic Film Export

Projektets ska bidra till att öka omsättningen hos små och medelstora filmföretag.

Aktiviteter för att nå en global digital marknad

Fokusår i vänkommun

Samverkan mellan Scenkonst Västernorrlands professionella kulturarbetare och länets kommuner.

En strategi för samverkan och fördjupning