Projekt och samarbeten

Scenkonst Västernorrland genomför projekt och samarbeten med olika aktörer. Syftet med dessa projekt och samarbeten är att på olika sätt tydliggöra kulturens roll i ett demokratiskt samhälle.

Dancing Partners

Ett internationellt dansutbyte mellan professionella danskompanier

Dialog för utbyte av idéer och erfarenheter

Mid Nordic Film Export

Projektets ska bidra till att öka omsättningen hos små och medelstora filmföretag.

Aktiviteter för att nå en global digital marknad

Fokusår i vänkommun

Samverkan mellan Scenkonst Västernorrlands professionella kulturarbetare och länets kommuner.

En strategi för samverkan och fördjupning