Pil nerPil vänsterPil vänsterPil högerPil högerPil nerStängCoverÖraExterntFacebookFlaggaGoogle+InstagramListaScenkonstvästernorrland LogoDans Västernorrland LogoNorrdans LogoTeatervasternorrland LogoScenkonstvästernorrland LogoNorrdans LogoFilm Västernorrland LogoMusik Västernorrland LogoFörstoringsglasKuvertMenyMenySpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSpelaSkrivareDelaDelningTwitterVimeoYouTube

KulturCrew för glädje och delaktighet

Genom projektet KulturCrew utbildar Scenkonst Västernorrland och Riksteatern Västernorrland barn och ungdomar till arrangörer av kulturevenemang. Projektet har tilldelats projektstöd från Landstinget Västernorrland.

Tillsammans med Riksteatern Västernorrland har Scenkonst Västernorrland sökt och fått projektstöd från Landstinget Västernorrland för KulturCrew Västernorrland. Syftet är att öka ungas kunskap, delaktighet och inflytande när det gäller kulturarrangemang. De tre kommunerna Sollefteå, Kramfors och Ånge är först ut och de går in i projektet med lokala mentorer som handleder respektive crew. I förlängningen ska alla länets kommuner ges möjlighet att utbilda unga KulturCrew.

– Vi vill ge unga mer kompetens, större ansvar och mer inflytande när det kommer till kulturarrangemang, både i skolan och på fritiden. Ungdomarna blir dessutom en resurs för sin kommun när det kommer till kulturarrangemang och därmed en bas för ung delaktighet i kommunerna, säger Maria Grönfeldt Thörnberg, strateg och samordnare barn och unga, Scenkonst Västernorrland.

I varje kommun bildas tre crew bestående av fem till åtta frivilliga deltagare med mentorer som utses av respektive kommun. Under projektet kommer ungdomar utbildas i värdskap, PR, scenteknik och lokalförutsättningar samt planering och ekonomi. Scenkonst Västernorrland och Riksteatern Västernorrland står för utbildningsinsatserna.

–  Genom att ge ungdomarna en egen ingång till kulturlivet i deras närhet stärker vi upp arrangörsledet. Det behövs lokala förmågor som kan ta emot turnerande verksamhet, säger Stefan Åkerman, teaterkonsulent, Riksteatern Västernorrland.

Första etappen i projektet KulturCrew startar i januari 2018 och löper i 18 månader.

Modellen KulturCrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. I Sverige startade projektet 2016 utifrån ett delregionalt nätverk i Skåne. Inspirationen är ursprungligen hämtad från Norge.

onsdag 22 november 2017

comments powered by Disqus