Faktureringsuppgifter

Fakturaadress

Scenkonst Västernorrland AB
Levfaktnr 51/0001
Box 239
132 26  SALTSJÖ-BOO

Eller skicka pdf-faktura till adressen:  faktura@scenkonstvasternorrland.se

Detta ska alltid framgå av fakturan (förutom de lagstadgade uppgifterna):

  • Plusgiro och/eller bankgiro 
  • Organisationsnummer
  • Fakturanummer/OCRnummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Fakturans belopp netto
  • Fakturans momsbelopp summerad
  • Fakturans belopp brutto
  • Referens – Scenkonst Västernorrlands referens ska tydligt anges med sifferkod – 6 positioner, som motsvarar rätt kostnadsställe och person hos oss. Vid beställning måste leverantören kräva att beställaren lämnar dessa uppgifter, exempelvis 4002-40.

Scenkonst Västernorrland AB praktiserar 30 dagars betalningsvillkor om inte annat avtalats. För fakturor avseende artister kan 10 dagars betalningsvillkor godtas. Scenkonst Västernorrland AB accepterar inte faktureringsavgifter.

Scenkonst Västernorrland AB:s organisationsnummer är 556751-8344

Kontakt