Faktureringsuppgifter

Vår fakturaadress är:

Scenkonst Västernorrland AB
Levfaktnr 51/0001
Box 239
132 26  SALTSJÖ-BOO

Eller skicka pdf-faktura till adressen:  faktura@scenkonstvasternorrland.se

Förutom de lagstadgade uppgifterna ska detta alltid framgå av fakturan:

  • Plusgiro och/eller bankgiro 
  • Organisationsnummer
  • Fakturanummer/OCRnummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Fakturans belopp netto
  • Fakturans momsbelopp summerad
  • Fakturans belopp brutto
  • Er referens – Scenkonst Västernorrlands referens ska tydligt anges med sifferkod – 6 positioner, som motsvarar rätt kostnadsställe och person hos oss. Vid beställning måste leverantören kräva att beställaren lämnar dessa uppgifter, exempelvis 4002-40.

Scenkonst Västernorrland AB passar även på att betona att vi praktiserar 30 dagars betalningsvillkor om ni inte har avtalat annat. För fakturor avseende artister kan 10 dagars betalningsvillkor godtas. Scenkonst Västernorrland AB accepterar inte faktureringsavgifter.

Scenkonst Västernorrland AB:s organisationsnummer är 556751-8344

Kontakt