Kontakt

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter

En dag om Scenkonst i skolan

Inspirerande fortbildningsdag för dig som arbetar med kultur i skolan

Klicka här för information och anmälningsformulär

Skolbiodagen

En filmpedagogisk inspirationsdag om att våga berätta de svåra historierna.

Infirmation om dagen och anmälningsformulär