Barn och unga

Scenkonst Västernorrland är en resurs för barn- och ungdomskultur i länet. Vi erbjuder evenemang och workshops till skolan och olika möjligheter till att uppleva och skapa kultur på fritiden.

Barnen är vår framtid. Scenkonst Västernorrland jobbar aktivt med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar inom dans, film, musik och teater. Vi tror att barn som får uppleva kultur, genom att se och höra och genom att själv skapa, får bättre kontakt med sina känslor och lättare att uttrycka dem. Vi vill bygga ett levande demokratiskt samhälle och tror att barn som får uppleva kultur har bättre verktyg att göra det. Kultur är näring för själen – både hos stora och små.

Kontaktperson

Kultur på fritiden

Det finns fullt med möjligheter för barn och ungdom att delta i kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter

Kultur i skolan

Kultur i skolan är ett viktigt verktyg för barns utveckling och lärande.

Scenkonst Västernorrlands erbjudande till skola