Barn och unga

Scenkonst Västernorrland är en resurs för barn- och ungdomskultur i länet. Vi erbjuder evenemang och workshopar till skolan och dessutom flera möjligheter att uppleva och skapa kultur på fritiden.

Barnen är vår framtid. Scenkonst Västernorrland jobbar aktivt med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar inom dans, film, musik och teater. Vi tror att barn som får uppleva kultur, genom att se och höra och genom att själva skapa, får bättre kontakt med sina känslor och lättare att uttrycka dem. Vi vill bygga ett levande demokratiskt samhälle och tror att barn som får uppleva kultur har bättre verktyg att göra det. Kultur är näring för själen – både hos stora och små.

Kontaktperson

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter

Kultur i skolan

Vårt samlade utbud av dans, film, musik och teater för skolan.

Scenkonst Västernorrlands utbud för skolan

En dag om Scenkonst i skolan

Inspirerande fortbildningsdag för dig som arbetar med kultur i skolan

Klicka här för information och anmälningsformulär