Barn och unga

Scenkonst Västernorrland är en resurs för barn- och ungdomskultur i länet. Vi erbjuder evenemang och workshopar till skolan och flera möjligheter att uppleva och skapa kultur på fritiden.

Scenkonst Västernorrland jobbar aktivt med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar inom dans, film, musik och teater. Vi tror att barn som får uppleva kultur, genom att se och höra och genom att själva skapa, får bättre kontakt med sina känslor och lättare att uttrycka dem. Vi vill bygga ett levande demokratiskt samhälle och tror att barn som får uppleva kultur har bättre verktyg att göra det. Kultur är näring för själen – både hos stora och små.

61 660 barn och unga

Under 2015 nådde vi totalt 61 660 barn och unga genom skolföreställningar, pedagogiska aktiviteter, offentliga föreställningar, studiebesök och offentliga arrangemang. Nedan presenteras hur många barn och unga som deltagit vid ett urval av aktiviteterna.

Antal barn och unga som…

… såg skolbio: 11 625
… deltog i filmworkshopar: 2 422
… dansade, i skolan eller på fritiden: 5 139
… såg dansföreställningar, i skolan eller på fritiden: 7 643
… upplevde musikkonserter, i skolan eller på fritiden: 16 377
… såg teaterföreställningar, i skolan eller på fritiden: 4 870
… fick möjlighet att utveckla sitt eget musicerande: 4 589

Kontaktperson

Kultur på fritiden

Vi erbjuder flera möjligheter till kulturaktiviteter på fritiden.

Scenkonst Västernorrlands ungdomsverksamheter

Kultur i skolan

Vårt samlade utbud av dans, film, musik och teater för skolan.

Scenkonst Västernorrlands utbud för skolan

Skolbiodagen

En filmpedagogisk inspirationsdag om att våga berätta de svåra historierna.

Infirmation om dagen och anmälningsformulär